magnifier

Dental Lab och mögel rengöringspinnor

Dental Lab och mögel rengöringspinnor

Swab-its® Dental Lab och mögelrengöringspinnor:

  • De flesta tandläkare använder skumtorkar regelbundet. Skumtorkar är vana vid applicera bedövningsmedel till oral vävnad och absorberar överflödig vätska. Det kan användas för att försiktigt torka bort kvarvarande amalgammaterial efter att en fyllning placerats inuti en tand.
  • De tillverkning av en krona, bro eller avtagbar partiell protes kräver applicering av lager av porslin eller akrylpasta över en metallram med en liten spatel eller borste (svabbar). Tandteknikern använder sedan spateln, borsten eller svabb för att trimma bort överflödiga rester och skapa lämplig restaurering.
  • Skumtvättar är ofta vana vid samla bukkala eller orala celler för att identifiera deoxiribonukleinsyra (DNA) i laboratorietester. Skummet är idealiskt för att snabbt samla in och släppa celler för utvärdering.
  • Vissa svabbar har tips som lätt bryts av behållare för provinsamling. De används också ofta i desinfektion före kirurgi och att absorbera små mängder kroppsvätskor under kirurgiska ingrepp.
  • Det är säkert och skonsamt för daglig användning tandkött, naturliga tandytor och tandarbete.
Featured
You have successfully subscribed!
This email has been registered